Aplikace žádným způsobem nenarušuje ochranu osobních údajů.