3. neděle velikonoční

V sobotu 25. dubna byl svátek svatého Marka, evangelisty. On sepsal evangelium jako první, před Matoušem, Lukášem i Janem. Vděčíme mu za to, že v evangeliu zachytil Ježíšův život. Díky jemu i ostatním evangelistům se můžeme seznámit se slovem Božím a slovem života. V četných kostelech a kaplích, které navštívíme, často uvidíme čtveřici evangelistů vyobrazenu. Někdy na kazatelně či ambonu, někdy na stropě či stěnách. Rozlišíme je od sebe podle atributů, tedy předmětů, s nimiž jsou zobrazováni. Evangelista Matouš mívá u sebe malou  postavu      člověka,                   protože          jeho evangelium            začíná rodokmenem Pána Ježíše, soupisem předků. Evangelista Marek má vedle sebe lva, neboť jeho evangelium začíná na poušti, kde rádi lvi pobývají. Evangelista Lukáš se zobrazuje s býkem, neboť jeho evangelium se hned  po  předmluvě  zmiňuje  o  oběti  Zachariášově v       chrámu. Tam                 byli     přinášeni     k  oběti    býčci.      Poslední z evangelistů Jan má u sebe orla, neboť jeho evangelium pohlíží      na život Ježíšův z jiné perspektivy, jakoby ne ze země, ale z nebe.

Kolem  svátku  svatého  Marka  se  modlíme  za  letošní  úrodu:   za dostatek vláhy, slunce i ochranu proti přírodním pohromám.

MODLITBA: Pomodlete se za letošní úrodu: Bože, tys už při stvoření světa rozhodl, aby země vydala zeleň a plodiny nejrůznějšího druhu, ty poskytuješ semeno k setí i úrodu; dej, ať lidská práce provázena tvým štědrým požehnáním přináší bohaté ovoce a tvůj lid ať tě už tady i na věčnosti bez ustání chválí za to,že ho zahrnuješ množstvím svých darů. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána.