Liturgické mezidobí – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
12. neděle Zach 12,10-11 Ž 63 / Ž 57 Ga 3,26-29 L 9,18-24 Postavení muže
13. neděle 1 Kr 19,16-21 Ž 16 / Ž 55 Ga 5,1-18 L 9,51-62 Postavení dítěte
14. neděle Iz 66,10-14 Ž 66 / Ž 56 Ga 6,14–18 L 10,1-20 Muž a žena při stvoření
15. neděle Dt 30,10-14 Ž 69 Ko 1,15-20 L 10,25-37 Samaří a Samaritáni
16. neděle Gn 18,1-10 Ž 15 Ko 1,24-28 L 10,38-42 Manželství jako teologický obraz
17. neděle Gn 18,20-32 Ž 138 / Ž 58 Ko 2,12-14 L 11,1-13 Manželství v mudroslovné literatuře
18. neděle Kaz 1,2-2,23 Ž 90 Ko 3,1-11 L 12,13-21 Modloslužba
19. neděle Mdr 18,6-9 Ž 33 / Ž 59 Žd 11,1-19 L 12,32-48 Svatost
20. neděle Jr 38,4-10 Ž 40 / Ž 60 Žd 12,1- 4 L 12,49-53 Život a smrt podle Bible
21. neděle Iz 66,18-21 Ž 117 Žd 12,5-13 L 13,22-30 Inspirace PS
22. neděle Sír 3,19-31 Ž 68 Žd 12,18-24 L 14,1-14 Práce a odpočinek
23. neděle Mdr 9,13-19 Ž 90 / Ž 61 Fm 9-17 L 14,25-33 Jméno v Bibli
24. neděle Ex 32,7-14 Ž 51 / Ž 62 1 Tm 1,12-17 L 15,1-10 a L 15,11-32 Abraham
25. neděle Am 8,4-7 Ž 113 1 Tm 2,1-8 L 16,1-13 Mojžíš
26. neděle Am 6,1-7 Ž 146 / Ž 64 1 Tm 6,11-16 L 16,19-31 David
27. neděle Abk 1,2-2,4 Ž 95 / Ž 70 2 Tm 1,6-14 L 17,5-10 Eliáš
28. neděle 2 Kr 5,14-17 Ž 98 2 Tm 2,8-13 L 17,11-19 Jan Křtitel
29. neděle Ex 17,8-13 Ž 121 2 Tm 3,14-4,2 L 18,1-8 Ježíš
30. neděle Sír 35,15-22 Ž 34 / Ž 73 2 Tm 4,6-18 L 18,9-14 Maria
31. neděle Mdr 11,22-12,2 Ž 145 / Ž 74 2 Te 1,11-2,2 L 19,1-10 Magie a čarodějnictví
32. neděle 2 Mak 7,1-14 Ž 17 2 Te 2,16-3,5 L 20,27-38 Posmrtný život
33. neděle Mal 3,19-20 Ž 98 / Ž 75 2 Te 3,7-12 L 21,5-19 Válka
Ježíše Krista krále 2 S 5,1-3 Ž 122 / Ž 76 Ko 1,9-20 L 23,35-43 Král a království

Slavnosti – liturgický rok C

neděle/slavnost první čtení žalm druhé čtení evangelium téma
Nejsvětější Trojice Ex 34,4-9 Da 3,52-56 2 K 13,11-13 J 3,16-18 J 6, 51-58
Uvedení Páně do chrámu Mal 3,1-4 Ž 24 Žd 2,14-18 L 2,22-40 Světlo a temnoty
Povýšení Sv. kříže Nu 21,4-9 Ž 78 Fp 2,1-11 J 3,13-17 Kříž
Sv. Petra a Pavla Sk 12,1-11 Ž 34 2 Tm 4,6–18 Mt 16,13-20 Věrnost
Sv. Cyrila a Metoděje Iz 61,1-3 Ž 117 2 K 4,1-7 L 10,1-9 Poslání
Nanebevzetí PM Zj 11,19-12,10 Ž 45 1 K 15,20-26 L 1, 39-56 Nanebevzetí Panny Marie
Sv. Václava Mdr 6,9-21 1 Pa 29,11-12 1 Pt 1,3-6 a 2, 21-24 Mt 16, 24–27 Mučedník
Všech svatých Zj 7, 2–14 Ž 24 1 J 3,1-3 Mt 5,1-12 Slavnost všech svatých
Všech věrných zemřelých Mdr 3,1-9 Ž 116 Ř 8,14-23 Mt 25,31-46 Vzkříšení